Vrouwen en mannen even autonoom, maar verschillende vormen

Beste lezer, 

Beiden staan wij deze maand in de nieuwsbrief van A&O-items met een stuk over de uitkomsten van ons onderzoek naar onze Schaal voor Persoonlijke Autonomie (S.P.A.) én een stukje over de masterthesis van Suzanne.

Wij vinden dit - zeker na ons uitgebreide onderzoek, en de ontzettend interessante uitkomsten - fantastisch! 

Een stukje uit het artikel over autonomie: 'Er lijkt dus een verschil in type autonomie te bestaan tussen vrouwen en mannen, zonder dat we van meer of minder autonoom kunnen spreken.'