Fysiologie van stress

Deze podcast gaat over de fysiologie van stress. Hierin leggen we uit wat er allemaal gebeurt in ons lichaam tijdens stress, waarom het ons zo ontregelt en hoe we er zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. 

Het is belangrijk te weten wat er tijdens stress gebeurt, omdat je daarmee je zelfbewustzijn vergroot en dit je vervolgens in staat stelt om bij te sturen tijdens deze (vroege) signalen van stress. 

  • Luister hier naar onze podcast over de fyiosologie van stress, je hormoonbalans en de invloed op hoe je je voelt.
  • Deze ademhalingsoefening ondersteunt bij het beter omgaan met stress, het vergroten van de veerkracht, emotieregulatie en om balans te (her)vinden.
 
Podcast Fysiologie van Stress - de Bel & Co