Tarieven en betaling

95% van de trajecten die we doen, worden betaald door de werkgever. Zo nodig kunnen wij daarin bemiddelen. ZZP’er? Dan betaal je het particuliere tarief.

Wil, of moet je het zelf betalen? Als je klachten niet uitsluitend werkgerelateerd zijn, valt het onder de Basis GGZ en wordt 70% van de eindnota - na aftrek van eigen risico - vergoed. Dit betekent dat je pas kan declareren na afronding van het traject, en dus eerst zelf maandelijks de nota’s betaalt. Om te kunnen declareren heb je van te voren een verwijzing van je huisarts naar de Basis GGZ nodig. We hanteren voor particulieren de vastgestelde maximatarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de Generalistische Basis GGZ. Dit geldt dus niet voor coaching, loopbaanbegeleiding en bepaalde trainingen.

Particulieren en ZZP’ers

Consult 45 minuten € 95,-
Consult 60 minuten € 120,-
Consult 90 minuten € 170,-

(Deze tarieven zijn inclusief een kwartier verslaglegging/voorbereiding/administratie)

Als de gesprekstijd na de intakefase uitloopt (vanaf 10-15 minuten), wordt deze extra tijd in rekening gebracht.

Zakelijk

Uurtarief € 145,-

N.B.: We zijn vrijgesteld van btw, omdat de dienstverlening is gericht op het verminderen of genezen van psychische klachten.