De Schaal voor Persoonlijke Autonomie

De Schaal voor Persoonlijke Autonomie (de S.P.A.) is een wetenschappelijke vragenlijst die aangeeft in hoeverre jij in staat bent je grenzen aan te geven, voor jezelf op te komen en tegelijk ook rekening te houden met andere mensen. Vind je het moeilijk iets te weigeren? Kom je makkelijk voor jezelf op? Dat is het soort vragen waar de autonomietest antwoord op geeft.

Hoe werkt het?

Je krijgt 67 uitspraken die allemaal gaan over hoe jij met anderen omgaat. Het is aan jou om aan te geven in hoeverre deze op jou van toepassing zijn. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat daarbij zowel om situaties op het werk als in je privéleven. In totaal neemt de test zo’n 10 tot 15 minuten in beslag.

Als je de test gratis invult krijg je na afronding een verkort overzicht te zien van je score. Wil je een uitleg over de verschillende onderdelen van autonomie én je eigen score ten opzichte van de normscores (ook te downloaden als pdf), dan betaal je €1,70.