Assertiviteitstraining

Assertiviteitstraining is heel geschikt om zelfbewustzijn en zelfkennis te vergroten, beter in staat te zijn tot het oplossen van problemen, het hanteren van eigen grenzen en stress, te winnen aan zelfvertrouwen en minder gevoelig te zijn voor (de mening van) anderen. Wij noemen dat persoonlijke autonomie, wat gaat over de vaardigheden van mensen om zelf de regie over hun leven te kunnen nemen. Hierbij gaat het over de balans tussen zelfstandig handelen en sociale gevoeligheid. Autonomie, ofwel zelfsturing, is een basisconditie voor mensen, en het versterken van je autonomie heeft dan ook invloed op je algehele kwaliteit van leven en gezondheid.

Door je persoonlijke autonomie te vergroten, en daarmee je assertiviteit, ben je ook beter in staat een voor jou prettige werk-privébalans te creëren, doordat je meer voor jezelf kan opkomen en de voor jou beste keuzes kan maken. Zowel in werk en loopbaan, als privé. Het gaat hierbij eigenlijk om de vaardigheden en inzichten die je naast je vak- of beroepskennis nodig hebt om optimaal te functioneren. Werken is tegenwoordig immers topsport en in balans blijven een hele kunst. 

 

  • Het voorkomen en behandelen van stressklachten, werkhervatting, loopbaanontwikkeling én gezond houden van mensen in werk. Diverse trajecten.
  • Zelfbewustzijn en zelfkennis vergroten, het hanteren van eigen grenzen en stress, voor jezelf opkomen, meer zelfvertrouwen, vergroten autonomie.
  • Inzicht in huidige functioneren, wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. Koers kiezen voor de toekomst en concrete stappen in leven en werken maken.
  • Wil je een antwoord op loopbaanvragen, heb je het niet naar je zin hebt op je werk of last van een blokkade? Dan is narratieve counselling (CSI) interessant
  • Gezond oud worden en vitaal zijn en blijven wordt steeds belangrijker, omdat we steeds meer te maken krijgen met toenemende werkdruk, wat kan resulteren in ..
  • Je hebt een burn-out, wat nu? Neem de tijd en aandacht voor jezelf en laat je begeleiden naar herstel en (hernieuwde) energie.
  • We bieden diverse vormen van psychologisch onderzoek aan, variërend van een uitvoerig psychodiagnostisch onderzoek tot het maken van een loopbaanprofiel.