Loopbaanbegeleiding

Door individuele gesprekken over je loopbaan en levensloop tot nu toe krijg je meer inzicht in je huidige functioneren. Door de gesprekken en opdrachten word je in staat gesteld je te bezinnen op je eigen wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. Daardoor is het mogelijk een visie op je loopbaan en levensloop te ontwikkelen, en koers te kiezen voor de toekomst. De persoonlijke begeleiding draagt bij aan een bewuster functioneren en maakt het makkelijker om concrete stappen in je leven en werken te maken. Loopbaanbegeleiding is heel geschikt als je:

 • Het gevoel hebt dat jij je capaciteiten te weinig in je werk kwijt kunt
 • Meer bezieling in je werk wilt ervaren
 • Van baan moet of wilt veranderen, of momenteel geen baan hebt
 • Dreigt vast te lopen in je huidige werk
 • Als je meer balans tussen je werk en privéleven wilt

Voor alle mensen die toe zijn aan een nieuwe stap in hun loopbaan bieden we de volgende trajecten aan:

Koers kiezen in je loopbaan

Een loopbaantraject waarin je gestimuleerd wordt om zelf richting te geven aan je loopbaan.
Dit traject bestaat uit loopbaancounseling, wat meestal vijf gesprekken in beslag neemt. Na de intake wordt de persoonlijkheid, kwaliteiten, vaardigheden, waarden, drijfveren en interesses in kaart gebracht. Daarnaast wordt de loopbaan en de keuzes die daarin gemaakt zijn, geanalyseerd. Vaak wordt de counseling aangevuld met psychologische tests, vragenlijsten en andere diagnostische loopbaaninstrumenten, die indien gewenst ook in een schriftelijke rapportage met conclusies en advies kunnen worden vastgelegd. Op basis van het aldus verkregen inzicht wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld, wat besproken wordt tijdens het ‘integratiegesprek’.

Biografische counseling

Loopbaanbegeleiding begint bij ons meestal met biografische counseling, maar er kan ook alleen voor deze vorm van begeleiding gekozen worden. De biografische methode start met het tekenen van een grafiek waarin je de belangrijkste momenten in je persoonlijke leven en loopbaan chronologisch aangeeft. Vervolgens gaan we hierover in gesprek met als doel dat je meer inzicht krijgt in je eigen succes- en faalfactoren, keuzepatronen, levensthema’s, situationele factoren en de huidige (werk)situatie. Behalve meer zelfinzicht kan het je ook meer rust in je hoofd geven doordat je meer samenhang en betekenis van ervaringen in je leven gaat zien. Hierdoor is het beter mogelijk om over het heden en de toekomst na te denken, en stappen voor jezelf te bepalen. Er wordt niet voor niets gezegd: de toekomst is geworteld in het verleden. Duur: zelf te bepalen (gemiddeld 3 gesprekken), bij Koers kiezen 1-2 gesprekken van 1,5 uur.

Loopbaantransitie

Dit is de meest uitgebreide variant van loopbaanbegeleiding die we bieden en is geschikt voor mensen die door omstandigheden gedwongen zijn het roer om te gooien en zich grondig willen beraden op hun loopbaan en een andere wending eraan willen geven. Dit traject bestaat uit Koers Kiezen, aangevuld met Arbeidsmarktverkenning& bewerking en 3-5 gesprekken ter begeleiding van het daadwerkelijk overstappen naar een nieuwe baan/functie. Dit traject kan ook een belangrijk onderdeel zijn van reïntegratiebegeleiding.

Arbeidsmarktverkenning & bewerking: oriënteren, netwerken en solliciteren

Op basis van de door begeleiding en/of onderzoek verkregen inzichten en kennis wordt geïnventariseerd welke taken, functies en werkvelden aansluiten bij je interesse en competenties. Naar aanleiding hiervan wordt een profielschets en een persoonlijk actieplan opgesteld met een tijdsplanning. Vervolgens wordt er gericht informatie verzameld (zowel door middel van brochures, dagbladen en tijdschriften, als door het houden van gesprekken) om je daarmee te oriënteren op de mogelijkheden voor een andere functie. In deze fase wordt getoetst in hoeverre het persoonlijk actieplan haalbaar is, bovendien worden de eerste contacten gelegd. Na deze verkenning is het mogelijk om gericht te solliciteren. De begeleiding bij het solliciteren houdt in: netwerken, cv opstellen, sollicitatiebrieven schrijven en presentatie verbeteren (branding).

 • Het voorkomen en behandelen van stressklachten, werkhervatting, loopbaanontwikkeling én gezond houden van mensen in werk. Diverse trajecten.
 • Zelfbewustzijn en zelfkennis vergroten, het hanteren van eigen grenzen en stress, voor jezelf opkomen, meer zelfvertrouwen, vergroten autonomie.
 • Inzicht in huidige functioneren, wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. Koers kiezen voor de toekomst en concrete stappen in leven en werken maken.
 • Wil je een antwoord op loopbaanvragen, heb je het niet naar je zin hebt op je werk of last van een blokkade? Dan is narratieve counselling (CSI) interessant
 • Wapen je tegen stress en leer ermee om te gaan. Leer bewuste keuzes te maken om gezond oud te worden en vitaal te zijn en blijven. Hartcoherentie en meer.
 • Je hebt een burn-out, wat nu? Neem de tijd en aandacht voor jezelf en laat je begeleiden naar herstel en (hernieuwde) energie.
 • Diverse vormen van psychologisch onderzoek. Vragenlijsten om temperament, stresshantering, persoonlijke autonomie en eventuele klachten in kaart te brengen.