Coaching

De effectiviteit van een werknemer is nauw verweven met zijn of haar persoonlijkheid en communicatiepatronen. Voor de persoon zelf is het echter lastig te onderkennen wat hij of zij goed doet, en waar het beter kan. Een coach kan zaken signaleren en helpen ontdekken hoe iemand beter kan functioneren. Zo kunnen faalfactoren succesfactoren worden.
Het gaat hier nadrukkelijk niet om psychische problemen, maar om persoonlijke ontwikkeling. Coaching is een gestructureerde vorm van begeleiding, met een duidelijke start en afronding.

In vele situaties kan coaching zinvol zijn. Bijvoorbeeld als van een manager een nieuwe impuls verwacht wordt bij wijzigende omstandigheden. Of als de persoonlijke stijl van een werknemer onnodige turbulentie veroorzaakt, en een effectief functioneren in de weg staat.

Er zijn ook situaties te bedenken waarin de expertise van de manager onmisbaar is, maar zijn of haar management vaardigheden te wensen over laten. Coaching kan eveneens wenselijk zijn voor nieuwe managers die het nog ontbreekt aan ervaring in die functie, of voor de werknemer die zich verder wil ontwikkelen.

  • Houd je werknemers gezond en in balans, door ze te ondersteunen bij de kunst van het in evenwicht blijven. Groepsaanbod op locatie. Wil je meer weten?
  • Gezonde werknemers betekent een gezonde organisatie. Het is een hele kunst om in evenwicht te blijven. Draag bij aan de gezondheid van je werknemers.
  • Inzicht in huidige functioneren, bezinnen op wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. Bewuster functioneren en concrete stappen maken.
  • Met de reïntegratie bieden we hulp voor werknemers die langere tijd afwezig zijn geweest van het werk (bijvoorbeeld door ziekte). Toegewijde begeleiding.
  • Je hebt een burn-out, wat nu? Neem de tijd en aandacht voor jezelf en laat je begeleiden naar herstel en (hernieuwde) energie. 
  • Persoonlijke effectiviteit, persoonlijkheid, communicatiepatronen en succesfactoren. Zaken signaleren en beter functioneren. Zinvol in vele situaties.
  • Persoonlijke effectiviteit, persoonlijkheid, communicatiepatronen en succesfactoren. Zaken signaleren en beter functioneren. Zinvol in vele situaties.
  • We bieden diverse vormen van psychologisch onderzoek aan, variërend van een uitvoerig psychodiagnostisch onderzoek tot het maken van een loopbaanprofiel.