Evenwichtskunst

Omdat het een hele kunst is om in balans te blijven in deze tijd waar er een overvloed aan prikkels is. Wat is er nodig voor balans? Stabiliteit en kunnen bijsturen op de vroege signalen die aangeven dat er grenzen zijn. 

Daarvoor is de behendigheid om te kunnen gaan met veranderende omstandigheden een groot goed, en die flexibiliteit vergt vaak nog het aansterken van onder andere de stressvaardigheden. Hierbij gaat het om dagelijks functioneren van je werknemers, hoe kunnen zij inspelen op wat er om hen heen gebeurt en daar de regie over kunnen nemen. Dit is een samenspel tussen je organisatie en je werknemers.

Om de kunst van het evenwicht te verstaan, is het allereerst belangrijk te weten wat er allemaal gebeurt in ons lichaam tijdens stress (beluister onze podcast over stress), omdat dit van grote invloed is op het vermogen om te kunnen gaan met alle prikkels die op ons af komen - en daar op te kunnen sturen. Dit vergt zelfkennis en -bewustzijn, maar ook een scala aan vaardigheden. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van je werknemers én dus de gezondheid van je organisatie.

Ons uitgangspunt is: het versterken van de eigen regie door het vergroten van kennis, zelfbewustzijn en vaardigheden. Mensen stimuleren zelf aan de slag te gaan. Dat noemen we Evenwichtskunst. Hieraan ten grondslag ligt integrale vitaliteit, waarbij het gaat om:

 1. Fysieke vitaliteit (leefstijl: voeding, beweging en slaap-waakritme)
 2. Mentale vitaliteit (persoonlijke autonomie en betekenisgeving)
 3. Balans tussen ontspanning en inspanning, en genieten

De bijgevoegde brochure geeft een indicatie van de groepstrainingen die we aanbieden, alles wat we doen is maatwerk. Wil je meer weten over wat wij voor jouw werknemers kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

 • Houd je werknemers gezond en in balans, door ze te ondersteunen bij de kunst van het in evenwicht blijven. Groepsaanbod op locatie. Wil je meer weten?
 • Gezonde werknemers betekent een gezonde organisatie. Het is een hele kunst om in evenwicht te blijven. Draag bij aan de gezondheid van je werknemers.
 • Inzicht in huidige functioneren, bezinnen op wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. Bewuster functioneren en concrete stappen maken.
 • Met de reïntegratie bieden we hulp voor werknemers die langere tijd afwezig zijn geweest van het werk (bijvoorbeeld door ziekte). Toegewijde begeleiding.
 • Je hebt een burn-out, wat nu? Neem de tijd en aandacht voor jezelf en laat je begeleiden naar herstel en (hernieuwde) energie. 
 • Persoonlijke effectiviteit, persoonlijkheid, communicatiepatronen en succesfactoren. Zaken signaleren en beter functioneren. Zinvol in vele situaties.
 • Persoonlijke effectiviteit, persoonlijkheid, communicatiepatronen en succesfactoren. Zaken signaleren en beter functioneren. Zinvol in vele situaties.
 • We bieden diverse vormen van psychologisch onderzoek aan, variërend van een uitvoerig psychodiagnostisch onderzoek tot het maken van een loopbaanprofiel.
 
Evenwichtskunst De Bel & Co | Indicatie brochure.pdf