Loopbaanbegeleiding

Door individuele gesprekken over loopbaan en levensloop tot nu toe krijgen mensen meer inzicht in hun huidige functioneren. Door de gesprekken en opdrachten worden medewerkers in staat gesteld zich te bezinnen op eigen wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. Daardoor is het mogelijk een visie op hun loopbaan en levensloop te ontwikkelen, en koers te kiezen voor de toekomst. De persoonlijke begeleiding draagt bij aan een bewuster functioneren en maakt het makkelijker om concrete stappen in werk en privéleven te maken. Loopbaanbegeleiding is heel geschikt als medewerkers:

 • Het gevoel hebben hun capaciteiten te weinig in hun huidige werk te benutten
 • Meer bezieling in hun werk willen ervaren
 • Van baan willen of moeten veranderen
 • Dreigen vast te lopen in hun huidige functie
 • Meer balans tussen je werk en privéleven willen

Voor medewerkers die toe zijn aan een nieuwe stap in hun loopbaan bieden we de volgende trajecten aan:

Koers kiezen 

Een loopbaantraject waarin mensen gestimuleerd worden om zelf richting te geven aan hun loopbaan.
Dit traject bestaat uit loopbaancounseling, wat meestal vijf gesprekken in beslag neemt. Na de intake wordt de persoonlijkheid, kwaliteiten, vaardigheden, waarden, drijfveren en interesses in kaart gebracht. Daarnaast wordt de loopbaan en de keuzes die daarin gemaakt zijn, geanalyseerd. Vaak wordt de counseling aangevuld met psychologische tests, vragenlijsten en andere diagnostische loopbaaninstrumenten, die indien gewenst ook in een schriftelijke rapportage met conclusies en advies kunnen worden vastgelegd. Op basis van het aldus verkregen inzicht wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld, wat besproken wordt tijdens het ‘integratiegesprek’.

Loopbaantransitie

Dit is de meest uitgebreide variant van loopbaanbegeleiding die we bieden en is geschikt voor mensen die door omstandigheden gedwongen zijn het roer om te gooien en zich grondig willen beraden op hun loopbaan en een andere wending eraan willen geven. Dit traject bestaat uit Koers Kiezen, aangevuld met Arbeidsmarktverkenning& bewerking en 3-5 gesprekken ter begeleiding van het daadwerkelijk overstappen naar een nieuwe baan/functie. Dit traject kan ook een belangrijk onderdeel zijn van reïntegratiebegeleiding, bijvoorbeeld bij burn-out.

Arbeidsmarktverkenning & bewerking: oriënteren, netwerken en solliciteren

Op basis van de door begeleiding en/of onderzoek verkregen inzichten en kennis wordt geïnventariseerd welke taken, functies en werkvelden aansluiten bij interesses en competenties. Dit wordt samengevat in een profielschets, waarna medewerkers een persoonlijk actieplan opstellen met een tijdsplanning. Vervolgens wordt er gericht informatie verzameld (online informatie, gesprekken) om zich daarmee te oriënteren op de mogelijkheden voor een andere functie. In deze fase wordt getoetst in hoeverre het persoonlijk actieplan haalbaar is, bovendien worden contacten met werkgevers gelegd. Na deze verkenning is het mogelijk om gericht te solliciteren. De begeleiding bij het solliciteren houdt in: netwerken, cv opstellen, sollicitatiebrieven schrijven en presentatie verbeteren (branding).

 • Houd je werknemers gezond en in balans, door ze te ondersteunen bij de kunst van het in evenwicht blijven. Groepsaanbod op locatie. Wil je meer weten?
 • Gezonde werknemers betekent een gezonde organisatie. Het is een hele kunst om in evenwicht te blijven. Draag bij aan de gezondheid van je werknemers.
 • Inzicht in huidige functioneren, bezinnen op wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. Bewuster functioneren en concrete stappen maken.
 • Met de reïntegratie bieden we hulp voor werknemers die langere tijd afwezig zijn geweest van het werk (bijvoorbeeld door ziekte). Toegewijde begeleiding.
 • Je hebt een burn-out, wat nu? Neem de tijd en aandacht voor jezelf en laat je begeleiden naar herstel en (hernieuwde) energie. 
 • Persoonlijke effectiviteit, persoonlijkheid, communicatiepatronen en succesfactoren. Zaken signaleren en beter functioneren. Zinvol in vele situaties.
 • Persoonlijke effectiviteit, persoonlijkheid, communicatiepatronen en succesfactoren. Zaken signaleren en beter functioneren. Zinvol in vele situaties.
 • We bieden diverse vormen van psychologisch onderzoek aan, variërend van een uitvoerig psychodiagnostisch onderzoek tot het maken van een loopbaanprofiel.