Psychodiagnostiek

We bieden diverse vormen van psychologisch onderzoek aan, variërend van een uitvoerig psychodiagnostisch onderzoek tot het maken van een loopbaanprofiel. Tijdens de intake- en analysefase maken we in de regel gebruik van drie a vier vragenlijsten om temperament, stresshantering, persoonlijke autonomie en eventuele klachten in kaart te brengen. De hieruit verkregen inzichten helpen de zelfkennis te vergroten en de invulling van de begeleiding goed af te stemmen op de persoon.

We hebben diverse licenties bij gerenommeerde testuitgeverijen, zodat de meeste tests online afgenomen kunnen worden. Daarnaast hebben we zelf ook tests ontwikkeld.

  • Houd je werknemers gezond en in balans, door ze te ondersteunen bij de kunst van het in evenwicht blijven. Groepsaanbod op locatie. Wil je meer weten?
  • Gezonde werknemers betekent een gezonde organisatie. Het is een hele kunst om in evenwicht te blijven. Draag bij aan de gezondheid van je werknemers.
  • Inzicht in huidige functioneren, bezinnen op wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. Bewuster functioneren en concrete stappen maken.
  • Met de reïntegratie bieden we hulp voor werknemers die langere tijd afwezig zijn geweest van het werk (bijvoorbeeld door ziekte). Toegewijde begeleiding.
  • Je hebt een burn-out, wat nu? Neem de tijd en aandacht voor jezelf en laat je begeleiden naar herstel en (hernieuwde) energie. 
  • Persoonlijke effectiviteit, persoonlijkheid, communicatiepatronen en succesfactoren. Zaken signaleren en beter functioneren. Zinvol in vele situaties.
  • Persoonlijke effectiviteit, persoonlijkheid, communicatiepatronen en succesfactoren. Zaken signaleren en beter functioneren. Zinvol in vele situaties.
  • We bieden diverse vormen van psychologisch onderzoek aan, variërend van een uitvoerig psychodiagnostisch onderzoek tot het maken van een loopbaanprofiel.