Reïntegratiebegeleiding

Met de reïntegratie bieden we hulp voor werknemers die langere tijd afwezig zijn geweest van het werk (bijvoorbeeld door ziekte). Voor een succesvol reïntegratietraject is het essentieel dat zowel de werknemer als de werkgever toegewijd is. 

Aanmeldingen voor deze reïntegratiebegeleiding worden meestal gedaan door bedrijfsartsen, personeelsadviseurs of bedrijfsmaatschappelijk werkers.

In de intake worden vervolgens de persoons- en organisatie-gebonden factoren van de problematiek en de arbeidsongeschiktheid goed in kaart gebracht. Hierbij worden vragenlijsten gebruikt. Met een gericht (reïntegratie)advies wordt de intakefase afgesloten.

In de reïntegratiebegeleiding wordt gewerkt aan de hand van een afgesproken plan van aanpak. In de loop van de tijd verschuift de aandacht van het verminderen van de klachten, naar een begeleiding die zich richt op reïntegratie en het functioneren op het werk. Het vergroten van het zelfinzicht en ontwikkelen van (stress)vaardigheden vormt hierbij meestal een essentieel onderdeel. Daarop volgt de fase van verandering, en het formuleren van een toekomstvisie en loopbaanperspectief.

Wij hebben een actieve rol in het reïntegratieproces. Zo adviseren we bij het maken van een reïntegratieplan en overleggen we met de bedrijfsarts en indien nodig, met de personeelsfunctionaris. Bespreking van de reïntegratie in een driegesprek met werkgever en cliënt is meestal onderdeel van deze begeleiding. In voorkomende gevallen adviseren we bij een aangepast takenpakket, of andere passende functie.

Wij hebben veel ervaring met reïntegratiebegeleiding van cliënten die werkzaam zijn in het basis en voortgezet onderwijs, bank- en verzekeringswezen, (jeugd)hulpverlening en gezondheidszorg.

  • Houd je werknemers gezond en in balans, door ze te ondersteunen bij de kunst van het in evenwicht blijven. Groepsaanbod op locatie. Wil je meer weten?
  • Gezonde werknemers betekent een gezonde organisatie. Het is een hele kunst om in evenwicht te blijven. Draag bij aan de gezondheid van je werknemers.
  • Inzicht in huidige functioneren, bezinnen op wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. Bewuster functioneren en concrete stappen maken.
  • Met de reïntegratie bieden we hulp voor werknemers die langere tijd afwezig zijn geweest van het werk (bijvoorbeeld door ziekte). Toegewijde begeleiding.
  • Je hebt een burn-out, wat nu? Neem de tijd en aandacht voor jezelf en laat je begeleiden naar herstel en (hernieuwde) energie. 
  • Persoonlijke effectiviteit, persoonlijkheid, communicatiepatronen en succesfactoren. Zaken signaleren en beter functioneren. Zinvol in vele situaties.
  • Persoonlijke effectiviteit, persoonlijkheid, communicatiepatronen en succesfactoren. Zaken signaleren en beter functioneren. Zinvol in vele situaties.
  • We bieden diverse vormen van psychologisch onderzoek aan, variërend van een uitvoerig psychodiagnostisch onderzoek tot het maken van een loopbaanprofiel.