Vitaliteitscoaching

Deze vorm van coaching is kortdurend en specifiek gericht op de vitaliteit van medewerkers, om daarmee optimaal gebruik te maken van competenties en talenten. Dit wordt ook wel amplitie genoemd. Vitaliteit hangt sterk samen met leefstijl, het zelfsturend vermogen en stresshantering. De coaching start daarom dan ook met een intakegesprek, waarin met behulp van online vragenlijstafname deze in kaart worden gebracht. Tevens worden haalbare ontwikkelpunten voor de drie coachingssessies die op het intakegesprek volgen, bepaald. Tijdens de coachingssessies wordt gewerkt met het zetten van concrete, kleine stappen waarmee de eigen leerdoelen succesvol kunnen worden gerealiseerd.

  • Houd je werknemers gezond en in balans, door ze te ondersteunen bij de kunst van het in evenwicht blijven. Groepsaanbod op locatie. Wil je meer weten?
  • Gezonde werknemers betekent een gezonde organisatie. Het is een hele kunst om in evenwicht te blijven. Draag bij aan de gezondheid van je werknemers.
  • Inzicht in huidige functioneren, bezinnen op wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. Bewuster functioneren en concrete stappen maken.
  • Met de reïntegratie bieden we hulp voor werknemers die langere tijd afwezig zijn geweest van het werk (bijvoorbeeld door ziekte). Toegewijde begeleiding.
  • Je hebt een burn-out, wat nu? Neem de tijd en aandacht voor jezelf en laat je begeleiden naar herstel en (hernieuwde) energie. 
  • Persoonlijke effectiviteit, persoonlijkheid, communicatiepatronen en succesfactoren. Zaken signaleren en beter functioneren. Zinvol in vele situaties.
  • Persoonlijke effectiviteit, persoonlijkheid, communicatiepatronen en succesfactoren. Zaken signaleren en beter functioneren. Zinvol in vele situaties.
  • We bieden diverse vormen van psychologisch onderzoek aan, variërend van een uitvoerig psychodiagnostisch onderzoek tot het maken van een loopbaanprofiel.