Werk & Welzijn

Werken kan tegenwoordig gezien worden als topsport. Veel mensen hebben moeite om de veelheid aan rollen die we in het dagelijks leven hebben te vervullen. Het (her)vinden van een balans, met de veranderende eisen die organisaties en verschillende levensfases stellen, is eigenlijk een voortdurend proces waarbij je telkens weer bepaalt wat je prioriteiten zijn en welke keuzes je wilt maken. Zelfkennis, bewust zijn van eigen grenzen, wensen en mogelijkheden, helpen daar zeker bij. Maar het vraagt ook voldoende energie en vitaliteit, en praktische vaardigheden om de kunst van het balanceren toe te passen. We bieden hiervoor diverse individuele trajecten aan, daarnaast hebben we een groepsaanbod onder de noemer ‘Evenwichtskunst’.

  • Moeite met het (her)vinden van een balans, veranderende eisen in een organisatie? Wij helpen je bewust te worden van je zelfkennis, je eigen grenzen, je wensen en mogelijkheden.
  • Ons uitgangspunt is: het versterken van de eigen regie door het vergroten van kennis, zelfbewustzijn en vaardigheden. Dat noemen we Evenwichtskunst. 
  • Door individuele gesprekken over loopbaan en levensloop tot nu toe krijgen mensen meer inzicht in hun huidige functioneren.
  • Aanmeldingen voor deze reïntegratiebegeleiding worden meestal gedaan door bedrijfsartsen, personeelsadviseurs of bedrijfsmaatschappelijk werkers.
  • De burn-out behandeling bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie, ontspanning- en stressreductietraining en reintegratiebegeleiding.
  • De effectiviteit van een werknemer is nauw verweven met zijn of haar persoonlijkheid en communicatiepatronen.
  • We bieden diverse vormen van psychologisch onderzoek aan, variërend van een uitvoerig psychodiagnostisch onderzoek tot het maken van een loopbaanprofiel.